Workshop: Physical habits in cognitive professions

Many people with a cognitive profession are not very aware of their own physical habits. While you take your body to work every day! In this workshop we will look at our perception patterns and body habits. Maybe you feel like you’ve lost the relationship with your body? Or maybe you feel your body well, but you hardly listen to what it needs or what information can be obtained there? Perhaps this workshop can provide some options for body awareness in your cognitive profession.

Veel mensen met een cognitief beroep zijn zich niet zo bewust van hun eigen fysieke gewoontes. Terwijl je je lijf elke dag meeneemt naar je werk! In deze workshop gaan we kijken naar onze waarnemingspatronen en lichaamsgewoontes. Misschien heb je het gevoel dat je de relatie met je lijf een beetje kwijt bent? Of misschien voel je je lichaam wel goed aan maar luister je nauwelijks naar wat die nodig heeft of naar welke informatie daar te halen valt? Wellicht kan deze workshop een aantal mogelijkheden aanreiken voor lichaamsbewustzijn in je cognitieve beroep.

@ Onze Lieve Vrouwelyceum Breda